AKTUELLA PROJEKT:

Se Söderslätt - filmer & webportal                                                   KLICKBARA BILDER

sesoder sodersfilm

Marknadsförening av Söderslätt som besöksmål. I samarbete med Mindmade Filmproduktion, finansierat av Leader (Jordbruksverket). Projektledning, produktion 2009 - 2010.

Projekt Malmövisan - websida, databas, CD                                       KLICKBARA BILDER

malmovisatjo

Webarkiv med 500 st hundra år gamla visor om och från Malmö. På uppdrag av Kulturföreningen Gyssla i samarbete med Bo-Anders Dahlskog och Nils Olsson. Projektledning, webdesign (tills. m Nils Olsson) av webprojekt 2010 - 2011. Produktionskoordinering mm av CD-inspelning 2008.

Eslövsresan - basutställning och pedagogiskt barnspår

kokeslov1koksorFemhundra kvadratmeters utställning om Eslövs och Eslövsbornas hundraåriga stadshistoria. På uppdrag av Eslövs Kommun, i samarbete med konstnär Mats Nilsson och Eslöfs musieiförening.  Koncept, projektledning, produktion 2010 - 2011.   

fbtwitter